Budovereniging De Hechte Band (DHB) is voor wat betreft het judo, ju-jitsu en aikido aangesloten bij de Judo Bond Nederland, afgekort JBN.

Wanneer je bij DHB voor deze sporten lid wordt zorgen wij dat je ook (verplicht) aangemeld wordt bij de JBN.

Lidmaatschapsvoorwaarden JBN:

- het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau of via MijnJBN is ontvangen;
- de duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
- het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging één maand voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

 

Na aanmelding ontvang je van de JBN een lidmaatschapskaart, budopaspoort en plastic hoesje.  De lidmaatschapskaart wordt jaarlijks vernieuwd.  Lever de lidmaatschapskaart, het budopaspoort en plastic hoesje in bij het secretariaat, waar alles collectief wordt bewaard en voorhanden is voor deelname aan toernooien, stage's, en het  aftekenen van examenresultaten.

Wanneer je je lidmaatschap bij DHB opzegt dan dien je zelf het lidmaatschap van de JBN op te zeggen.

Ga hier naar de website van de JBN waar alles over het lidmaatschap wordt uitgelegd.

 

Budovereniging De Hechte Band (DHB) is voor wat betreft karate aangesloten bij de Stichting Karate Nederland, afgekort SKN.

Wanneer je bij DHB voor deze sport lid wordt zorgen wij dat je ook (verplicht) aangemeld wordt bij de SKN.

Ga hier naar de website van de SKN waar alles over het lidmaatschap wordt uitgelegd.