Bij ons kunt u sporten zoals u dat wilt. Voor een optimale conditie is één keer in de week niet genoeg. Misschien neem je wel een combi van meerdere sporten?
Ben je nog niet zeker of het wel wat voor je is of welke sport je zou willen beoefenen? Maak gebruik van de mogelijkheid om een proefles te nemen.

 

Aanmelden als lid geschiedt door een ingevuld Inschrijfformulier + recente losse pasfoto in te leveren bij de zaalwacht tijdens de trainingslessen.                                                                                                                                                                                      Voor vragen kunt u vrij binnenlopen in de dojo op onderstaand adres, vraag naar Lianne of Peter.

Margrietstraat 63
5731 BN MIERLO
Telefoon: 0492-784199 / 06-14411546

m.i.v. 20170201

Sport

Contributie per
  6 maanden

Opmerking

Judo*
Jeugd Ju Jitsu*
ZIJ-beweegt
Fitness

1 les per week
€ 83,00

 

2 of meer lessen
€ 110,00

Geldt voor één van deze sporten

BKick
KickMix

Dancemix
Zumba

Bootcamp

1 les per week
€ 96,00

 

2 lessen per week
€ 115,00

Geldt voor één van deze sporten

 

Ju Jitsu*

Karate Jitsu*

Kickboksen

                       Pilates                                       Boksen met Parkinson

                groepsles Fitness

                 Full Body Force

 

1 les per week
€ 110,00

 

2 lessen per week
€ 129,00

Geldt voor één van deze sporten

Combinatie van 2 sporten

2x 1 les per week
€ 129,00

 

Alle combinaties onbeperkt

€ 140,00

 

Losse les

€ 7,50

Besluit u binnen 2 weken lid te worden dan komt dit bedrag in mindering op de contributie

Proefles kids t/m 15 jaar

Proefles 16 jaar en ouder

2x gratis

1x gratis

 

Inschrijfgeld éénmalig

€ 11,00

Bij aanmelding ontvangt u een attentie

Contributie periodes: februari t/m juli en augustus t/m januari.
Vakanties zijn in de contributiebedragen verrekend.

Bij aanmeldingen in de loop van het seizoen, wordt de contributie naar rato berekend.

    

Bij meerdere leden uit één gezin en betaling middels hetzelfde banknummer, ontvangt men korting op de contributie; 

2e lid € 3,50, 3e € 5,50, 4e € 7,50, 5e of meer-€ 10,00.

Bij een jaarbetaling ontvangt men 5% korting.

Indien een incasso niet mogelijk blijkt, worden er extra kosten in rekening gebracht van € 3,75.

Opzegtermijn: uiterlijk 4 januari en 4 juli voor de volgende periode. Let op: Deze datums zijn een harde deadline.
Bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is er geen restitutie van de contributie mogelijk.

Ook bij  het omzetten van een lopend lidmaatschap naar minder lessen of een goedkoper lidmaatschap hanteren we 4 januari en 4 juli, tussentijdse deelrestitutie zal derhalve niet plaatsvinden.

Bij afmeldingen gemeld ná de sluitingsdatum van inschrijving van al onze sport- én overige activiteiten
zal géén restitutie van het inschrijfgeld verleend worden en blijft de betalingsverplichting bestaan.
Tijdelijk stilleggen van lidmaatschap kan alleen in overleg en met van bewijs (huis)arts, verloskundige.

* Bondscontributies zijn, zover van toepassing, niet in bovenstaande tarieven opgenomen
en worden door de bond(en) zelf geïncasseerd. Uitschrijving van de bond is een verantwoordelijkheid van het lid / of indien een jeugdlid, van de ouder(s)/verzorger(s) zelf.

 

.