Wat is Ju-Jitsu Duo System? Duo system is de beoordelingstak van het ju-jitsu. De deelnemers laten zien hoe technisch bedreven ze zijn. Gekeken wordt onder andere naar technische vaardigheid, snelheid en realiteitswaarde. Een jury beoordeelt dit en het duo met de meeste punten wint. De aanvallen zijn voorgeschreven. De oplossing is vrij.

De aanvallen komen uit het Ebo-no-kata. Het Ebo-no-kata bestaat uit vier groepen van elk vijf handelingen welke om beurten uitgevoerd moeten worden. Uit elke groep geeft de matscheidsrechter in een willekeurige volgorde de drie aanvallen aan. Na elke groep vindt de beoordeling plaats door vijf juryleden. Het hoogste en laagste cijfer worden weggestreept en de overige drie cijfers worden opgeteld en dat is de waardering voor die groep. Wie aan het einde in totaal de meeste punten heeft is winnaar van die wedstrijd. Dit betekent dat die waardering in het vervolg van het toernooi niet meer mee speelt.

De series zijn als volgt:

  • Serie 1: pakkingen oftewel vastpakken
  • Serie 2: omstrengelingen oftewel omvatten
  • Serie 3: stoten, slagen en trappen
  • Serie 4: gewapend met mes of stok