Leden vanaf 4½ jaar kunnen, indien zij voldoen aan de gestelde eisen, 1x per jaar een examen afleggen.

Er is een mogelijkheid om twee examens per jaar te mogen afleggen:

 1. men moet voldoen aan de gestelde exameneisen
 2. deelnemen aan  minimaal 2 judolessen per week
 3. met regelmaat deelnemen aan wedstrijden

Tijdens de twee examendagen vervallen alle gewone judolessen, zie het vakantierooster. Alle judo-examens worden afgenomen in onze eien dojo te Mierlo. In het algemeen zijn de examens in januari/februari en in juni/juli.

Er worden ook twee ‘Herkansingsdagen’ vastgesteld, deze staan op het jaarrooster aangegeven. Tijdens deze dagen worden er alleen her-examens afgenomen en examens van leden welke door bijzondere omstandigheden de eerdere examendag hebben gemist, bijv. breuk, ziekenhuisopname.

Bij de vereniging kunnen alleen kyu examens t/m. bruine band = 1e kyu afgelegd worden.
Danexamens judo worden door de Dangradencommissies van de JBN afgenomen.

Op examen mogen is geen recht wat men kan claimen, de trainers bepalen of het lid op examen kan en waarvoor. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat judoka's een slip overslaan of zelfs alsnog een hele nieuwe band krijgen. Dit zijn uitzonderingen en de beslissing hiertoe wordt op de examendag zelf genomen. De trainers zijn vrij om te bepalen met wie een kandidaat examen gaat afleggen of deze keuze vrij te geven.
De vereniging, (bestuur/trainers) behoudt het recht iemand op examen te laten gaan.

Onderstaande regels zijn onderdeel van het examenreglement:

 • Het niveau moet voldoende zijn (je moet het examen wel kunnen behalen om op te mogen)
 • Aan het behalen van de verschillende kyu-graden is een minimum leeftijd verbonden, deze zijn door de bond (JBN) vastgesteld
 • Kinderen onder de 4,5 jaar gaan nog niet op examen
 • Daar waar noodzakelijk zullen wij voor onze gehandicapten sporters aangepaste regels hanteren
 • Je moet voldoende lessen hebben bijgewoond
 • Het gedrag en de inzet tijdens de lessen moet voldoende zijn
 • DHB handhaaft de verplichting dat leden lid moeten zijn van de bond, leden die om wat voor reden dan ook (nog) geen lid zijn van de bond mogen geen examen doen
 • De vereniging bepaalt bij welke trainer men het examen doet, hierop heeft het lid geen inspraak
 • De examendagen en tijden zijn middels een vast rooster, hierin kan niet worden afgeweken
 • Indien men niet slaagt ontvangt men geen restitutie van het examengeld

Indien een lid voor een examen is geselecteerd ontvangt men ca. 2 weken voor het examen per mail een formulier met daarop de datum waarop men examen doet, waar men examen voor mag afleggen en wat de kosten van dit examen zijn.

Alle eisen betreffende de diverse gekleurde banden staan vermeld op de DHB website en zijn te downloaden.

 • Examenkandidaten dienen tenminste 10 minuten voor aanvang van hun examen aanwezig te zijn
 • Examenkandidaten mogen alleen tijdens het afleggen van hun examen in de zaal zijn
  • Meegekomen ouders / supporters: Zij kijken vanuit het zitgedeelte. Bij de achterste zaal mag men tijdens het examen op de daarvoor geplaatse bankjes plaatsnemen
 • Fotograferen en filmen is toegestaan

De uitslag van de examens worden niet aansluitend aan het examen aan de kandidaten meegedeeld.

In de lesweek die volgt op de examenweek krijgen de kandidaten de uitslag te horen, dit gebeurt in het laatste gedeelte van de les. Geslaagde kandidaten krijgen hun slip(pen), band en voor zover al aanwezig het bijbehorend diploma, alleen bij een bandexamen,

Examens worden beoordeeld/ beloond op wat ze waard zijn. Het komt soms voor dat een examenkandidaat een examen laat zien dat voldoet aan de eisen van een hogere graduatie, dan dat hij/zij examen doet. Bij de uitreiking kan men dan bijv. 2 slippen i.p.v. 1 slip of een band en een extra slip ontvangen.

Indien de trainer(s) beoordelen dat een judoka voor het examen is gezakt of voor een gedeelte opnieuw moet, dan zullen wij, indien het een jeugdlid t/m 11 jaar betreft, hiervan de Ouder(s)/Verzorger(s) telefonisch op de hoogte stellen.
Voor leden die in het lopende kalender jaar de leeftijd van 12 jaar en ouder bereiken, zullen wij hierover vooraf geen contact opnemen.

Vanaf het jaar waarin men de leeftijd van 12 jaar bereikt of ongeacht leeftijd vanaf blauwe band, is een dikke band verplicht. Ook jongeren kunnen een dikke band bestellen, geef dit direct bij het ontvangen van de examenuitnodiging aan ons door.