Bij De Hechte Band gelden een aantal huisregels die bijdragen aan een prettige training: 

 1. Men dient ten alle tijden de aanwijzingen van de leiding op te volgen
 2. Kinderen onder de 12 jaar mogen de fitnessruimte alleen onder toezicht van een volwassenen betreden
 3. De leiding mag de toegang weigeren aan leden die te laat komen
 4. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de lessen worden geweigerd
 5. Controleer het rooster in verband met roosterwijzigingen
 6. Bij groepslessen alleen de training verlaten na toestemming van de lesdocent
 7. Indien je onverhoopt afwezig bent bij een les of activiteit meld je dan af, of laat je even afmelden
 8. Ouders en begeleiders kunnen tijdens de lessen plaatsnemen in het zitgedeelte ‘de Binnenhoek’
 1. Men dient de andere gasten met respect te behandelen en niet lastig te vallen
 2. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd
 3. Lessen van andere groepen mogen niet verstoord worden door luidruchtig praten etc.
 1. Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen DHB. Ook het roken op enige buitenruimte van de verdiepingsvloer is niet toegestaan
 2. Het consumeren van etenswaren is alleen toegestaan in het zitgedeelte  "de Binnenhoek’, (ook geen kauwgum in de trainingszalen)
 3. In de trainingszalen mag uitsluitend een bidon, gevuld met water of sportdrank worden gebruikt
 4. Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan
 1. Deelnemers zijn verplicht gezondheidsklachten te melden aan de leiding/lesgever(s)
 2. Men beschikt over een goede lichamelijke hygiëne
 3. Bij de contactsporten zijn nagels kort en schoon en dienen lange haren te worden samengebonden, zorg ook voor een frisse adem
 4. Bestaande wondjes dient men voor de training preventief af te plakken
 5. Bij groepslessen is tussentijds toiletbezoek erg storend, probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen
 6. Bij de contactsporten is het dragen van sieraden en piercings in het geheel verboden, evenals andere harde materialen als ritsen, knopen, ijzertjes in haarelastiekjes, enz. (afplakken van oorbellen en piercings is niet toegestaan)
 7. Bij voetschimmel is het raadzaam om dit met medicatie te behandelen en tijdens de les een paar, schone witte, sokken te dragen
 8. Het gebruik van spuitbussen deodorant e.d. is niet toegestaan, dit in verband met leden met luchtwegklachten
 1. Het dragen van voor de betreffende sport voorgeschreven kleding en eventuele beschermmaterialen is verplicht
 2. Het is niet toegestaan om in budogi (judopak) naar de training te komen of weg te gaan, omkleden moet ter plaatse
 3. Meisjes en vrouwen dragen verplicht een wit t-shirt onder hun kimono (judojas)
 4. In de trainingsruimte dient men schone en correcte sportkleding te dragen, e.e.a. zonder aanstootgevende tekst of afbeelding
 5. Men volgt altijd de kledingaanwijzingen van de leiding op
 1. Het is niet toegestaan de dojo met schoenen te betreden, buiten de mat zijn slippers verplicht
 2. Plaats bij het betreden van de dojo je slippers of schoenen op het rek bij de ingang van de dojo
 3. In de kickzaal en fitness is het dragen van schone sportschoenen verplicht
 4. In de kickzaal dient men sportschoenen te gebruiken waarvan de zolen niet afgeven
 5. In de toiletruimte is het dragen van slippers of schoenen verplicht
 1. Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht, zowel op de apparaten als op de yogamatjes (eventueel bij de balie te huur)
 1. Houd apparaten niet langer bezet dan nodig is voor het doen van de oefeningen
 2. Je dient de apparaten, halters, dumbells en andere materialen op een verantwoorde en veilige manier te gebruiken en niet anders dan op de voorgeschreven wijze, vraag bij twijfel even bij de leiding
 3. Men dient de gebruikte apparaten schoon te vegen met eigen handdoek, dan wel aanwezig reinigingsmiddel en poetspapier
 4. Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik rustig en op de daarvoor bestemde plek terugleggen
 5. Het is niet toegestaan om spel/trainingsmaterialen,  welke geen vast onderdeel van de les of voor vrij gebruik betreffen, uit eigen beweging te pakken
 1. Voor meisjes/dames en jongens/heren zijn aparte kleedlokalen en douches aanwezig en worden ook in die hoedanigheid gescheiden gebruikt
 2. Bij kinderen t/m 6 jaar mag er een begeleider mee in het kleedlokaal om te helpen. Sporters v.a. 7 jaar kleden zich zelfstandig om
 3. Laat kleedruimte en douche na gebruik schoon achter
 1. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in trainingsruimten. (Indien noodzaak, dit met de leiding overleggen)
 2. Walkmans en MP3-spelers met oordopjes zijn toegestaan.
 1. In de trainingsruimte zijn tassen, jassen e.d. niet toegestaan
 2. Berg je kleding, schoenen en andere eigendommen op in een sporttas, plaats deze in de daarvoor bestemde tassenrek
 3. Wij raden aan om waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten of eventueel bij ons in bewaring te geven
 1. Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan de leiding te melden
 2. Schade toegebracht aan inventaris of aan het gebouw door de gebruiker, zal op de gebruiker worden verhaald
 1. Bij het parkeren en lopen in de nabije omgeving van het pand mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende bedrijven en woningen
 2. Fietsen stalt men zoveel mogelijk aan de voorzijde van het pand

Budovereniging De Hechte Band behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen